Privatlivspolitik

Fri fragt ved 3.000,-

Levering 1-3 hverdage

36 77 75 00

B2B faktura-betaling

Din databeskyttelse

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER HOS OVE C. BJERREGAARD

Hermed orientering om, hvorledes vi behandler dine data i relation til den nye persondataforordning (GPDR) som trådte i kraft d. 25. maj 2018. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren, hvis en sådan er udpeget.

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

4. De legitime interesser som forfølges, når behandlingen er baseret på afvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f), og om oplysningerne er nødvendige i henhold til en kontrakt etc. jfr. litra b).

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

7. Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

9. Retten til at trække samtykke tilbage

10. Dine rettigheder

11. Klage til Datatilsynet

 

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Ove C. Bjerregaard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på www.ocb.dk.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Ove C. Bjerregaard har ingen databeskyttelsesrådgiver.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Medlemsregister

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og f).

4. De legitime interesser, der begrunder behandlingen                                                                   

Din kundetilmelding eller tilmelding til et af vores Nyhedsbreve

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Ingen

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du selv anmoder om det modsatte. 

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 21 og 22. 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Når du via www.ocb.dk sletter din konto 

10. Dine rettigheder

10.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

10.2 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

10.3 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

10.3.1 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

10.3.2 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

10.3.3 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10.3.4 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Personoplysninger forefindes ikke på www.ocb.dk 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Vi anvender cookies på vores hjemeside, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem.
Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være ligeså relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

 

Er du interesseret i sikkerhed og privatliv i forbindelse med din færden på internettet, er det relevant, at du er opmærksomhed på generel cybersikkerhed. Læs mere om vigtigheden af cybersikkerhed her.

 

Guides til sletning af cookies

Slet cookies for Safari på din mac 
Slet cookies for Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch
Slet cookies for Google Chrome på Android enheder
Slet cookies for Google Chrome på din computer
Slet cookies for Microsoft Edge på din computer

 

Vores hjemmeside indeholder cookies fra nogle af de mest hyppige tredjeparter.

 

Ejerforhold:

Ove C. Bjerregaard ApS
Sydholmen 2, 2650 Hvidovre 
Telefon:+45 36 77 75 00
Email: info@ocb.dk
CVR-nr 12579276
 

 

Klik her, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning